پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

حدیث روز :

  • پیامبر اکرم(ص):فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي
  • فاطمه پاره وجودمن است،هرکه اورابیازاردمراآزارداده و هرکه اوراخوشحال کندمراخوشحال کرده است
حسینیه بیت الزهرا(س)

حسینیه بیت الزهرا(س)

مراسم ظهراربعین حسینی(ع)1395

کربلایی مهدی خسروی

کربلایی مهدی خسروی

محرم1395-هیئت مذهبی علمدارحسین(ع)

حسینیه بیت الزهرا(س)

حسینیه بیت الزهرا(س)

مراسم ظهراربعین حسینی(ع)1394

کربلایی مهدی خسروی

کربلایی مهدی خسروی

محرم1394-هیئت مذهبی علمدارحسین(ع)