مراسم ظهراربعین۱۳۹۳-بامداحی:حاج عباس واعظی-کربلایی مهدی خسروی-هیئت محب الزهرا(س)درحسینیه بیت الزهرا(س)

مثل یک جوجه کنجی نشسته…/روضه/((حاج عباس واعظی))