مراسم ظهراربعین۱۳۹۳-بامداحی:حاج عباس واعظی-کربلایی مهدی خسروی-هیئت محب الزهرا(س)درحسینیه بیت الزهرا(س)

درپی عشق  تودرتب وتابم…/شور/((حاج عباس واعظی))