مراسم ظهراربعین۱۳۹۳-بامداحی:حاج عباس واعظی-کربلایی مهدی خسروی-هیئت محب الزهرا(س)درحسینیه بیت الزهرا(س)

گریم گرفته مثه بچه مرده ها…/شور/((کربلایی مهدی خسروی))