((گلچین دهه اول محرم۱۳۹۴-هیئت علمدارحسین(ع):بانوای:کربلایی مهدی عیدی وکربلایی مهدی خسروی ومحمدرضایوسف زاده))

((کلیه مراسمات هیئت انصارالحسین(ع)درسایت بارگذاری شده برای دریافت به سایت زیرمراجعه نمائید))

((www.ansaralhosein.com))

*———————————*

*———————————*

*———————————*

*———————————*

*———————————*

تصاویرمراسم:

PicsArt_۱۰-۳۰-۰۹.۱۲.۴۴PicsArt_۱۰-۳۰-۰۹.۱۸.۵۹PicsArt_۱۰-۳۰-۰۹.۲۱.۲۳  PicsArt_۱۰-۳۰-۰۹.۰۲.۲۳

SAM_0890SAM_0876SAM_0745SAM_0893 SAM_1051SAM_0740

SAM_0634SAM_0809SAM_0558SAM_0743SAM_1021