((مراسم هفتگی-هیئت قاسم ابن الحسن(ع)-بانوای:کربلایی مهدی خسروی))