((مراسم دهه اول محرم۱۳۹۵-هیئت علمدارحسین(ع)-بانوای:کربلایی جواداسدنیا وکربلایی مهدی خسروی))

(۲)

۱-کربلا…(روضه)کربلایی جواداسدنیا
۲-دارن ازراه…(زمینه)کربلایی جواداسدنیا
۳-بازهم نام حسین…(شور)کربلایی جواداسدنیا
۴-ماه غم وغصه…(سنگین)کربلایی جواداسدنیا
۵-غافله ای پراز…(واحد)کربلایی جواداسدنیا
۶-حسین وای…(نوا)کربلایی مهدی خسروی*
۷-حماسه آفرین پیکارحسین…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۸-زینب-مست خرابم…(نوا-شور)کربلایی مهدی خسروی*
۹-جمع مادیوونه ها…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۱۰-دوریه من ازکربلا…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۱۱-گرفتاردوزلف کج یارم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*

(۴)

۱-بایدحلال…(روضه)کربلایی جواداسدنیا
۲-برادرغریبم…(زمینه)کربلایی جواداسدنیا
۳-نام حسین…(شور)کربلایی جواداسدنیا
۴-سالارقلب من…(سنگین)کربلایی جواداسدنیا
۵-مارازخاندان…(واحد)کربلایی جواداسدنیا
۶-پاره گریبان زینبم…(نوا-شور)کربلایی مهدی خسروی*
۷-من شده ام غلام زینب…(نوا-شور)کربلایی مهدی خسروی*
۸-آواره ی هرشبم ای مردم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۹-رب الکرم زینب…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۱۰-گرفتاردوزلف کج یارم…مست وخرابم امشب…بی قرارم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*

(۶)

۰-(روضه)حجت الاسلام پنجتنیان
۱-ازغروب…(روضه)کربلایی جواداسدنیا
۲-آه منم…(زمینه)کربلایی جواداسدنیا
۳-بازنام حسین…(شور)کربلایی جواداسدنیا
۴-کس نمیداندکجایی…(سنگین)کربلایی جواداسدنیا
۵-حسن جان-حسن جانم…(نوا)کربلایی مهدی خسروی*
۶-ای آرامش قلب زهراحسن…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۷-شاه کرم قاسم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۸-نقش عقیق یمنم…*ای برکت دعای من…
(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۹-میمیرم ازبی قراری…*بیامادرم…*یارالی ننم…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*
۱۰-پناه حرم…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*

(۸)

۰-(روضه)حجت الاسلام پنجتنیان
۱-خس خس سینه ام…(روضه)کربلایی جواداسدنیا
۲-به زمین افتادی…(زمینه)کربلایی جواداسدنیا
۳-بازهم نام حسین…(شور)کربلایی جواداسدنیا
۴-توچراپیش من…(سنگین)کربلایی جواداسدنیا
۵-کسی شبیه شهدا…(واحد)کربلایی جواداسدنیا
۶-من مطمئنم که آقام…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۷-تموم دنیای منی رباب…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۸-العجل یامهدی (عج)…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۹-(زینب)گرفتاردوزلف کج یارم…(نوا-شور)کربلایی مهدی خسروی*
۱۰-شب وروزم بی حرم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۱۱-(عمه جانم)راس تومیرود…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*
۱۲-این طناب وبی خبرنکش…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*
۱۳-باباحسین…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*

(۱۰)

۰-(روضه)حجت الاسلام پنجتنیان
۱-رسیده شام آخرم…(روضه)کربلایی جواداسدنیا
۲-اجازه میدی…(زمینه)کربلایی جواداسدنیا
۳-به چه جرمی…(شور)کربلایی جواداسدنیا
۴-حالاکه وقت سفر…(سنگین)کربلایی جواداسدنیا
۵-السلام علیک حسین…(نوا)کربلایی مهدی خسروی*
۶-هرطپش دلم…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۷-تموم عقبازینب…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۸-می وزه یک عطرسیب…(شور)کربلایی مهدی خسروی*
۹-برادرم حسین…*دگراز…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*
۱۰-(عمه جانم)حسین ازبلندی مرکب…*به گودال افتاده…*بابائی…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*
۱۱-به دورمقتل…(شورمقتل)کربلایی محمدسبزواری
۱۲-جنجاله…(شورمقتل)کربلایی مهدی خسروی*وکربلایی محمدسبزواری

 گزارش تصویری