((مراسم ظهراربعین حسینی(ع)-حسینیه بیت الزهرا(س)-بانوای:حاج عباس واعظی وکربلایی مهدی خسروی))

۱-ابرخون…(روضه)حاج عباس واعظی
۲-اربعینی زتوجدامانده…(زمینه)حاج عباس واعظی
۳-داروندارموآقاجون…(شور)حاج عباس واعظی
۴-جامونده های کربلا…(سنگین)حاج عباس واعظی((بسیارزیبا))
۵-دربندغم توهستم…(واحد)حاج عباس واعظی
۶-برای زیارت کرببلاگریونم…(شور)کربلائی مهدی خسروی
۷-یک عمریه نفس توسینه…(شور)کربلائی مهدی خسروی

گزارش تصویری