((گلچین مراسمات اخیر-هیئت علمدارحسین(ع)-بانوای:کربلایی مهدی خسروی))

کلیه فایل های صوتی شورمی باشد

۱-لیلی مجنون افسانه های…
۲-دارن میرن حرم همه ی…
۳-یه جوری توروضه هاخدمت کن…
۴-برسرزنان سینه زنان…
۵-من غلام بی بی محترمم…